תיקון מדדי גובה בהקלטת מסלול טיולים בפייתון

Elevations Fix source code

Nathan Weinstein

Wikiloc - Gabor

Hike in Israel

העלאת הפרויקט לגיטהב