זאת ההקלטה מהמפגש הראשון של ההרצה הניסיונית של קורס תכנות בקוד פתוח

הלינקים הרלוונטים: