סקראץ היא מערכת לפיטוח משחקים. סיפורים וויזואלים, ותכנות לילדים ונוער. המערכת פותחה ב-MIT שבארה"ב ומאפשרת למידת תיכנות גם ללא ידע בשפה האנגלית.

הסרטונים האלה בעברית עוזרים להתחיל להשתמש הסקראץ.

תיהינו

  1. הצעדים הראשונים עם סקראץ
  2. שמירת יצירה שלנו בסקאץ
  3. הוספת דמות שניה בסקראץ
  4. שימוש במקשים בסקראץ

סרטונים נוספים נמצאים באתר סקראץ ישראלי