עבודה בזוגות והרצאות בשידור חי

Scheduled

Previous ones

Follow us

Background

Martin Fowler on Pair Programming by Birgitta Böckeler and Nina Siessegger.