זאת ההקלטה מהמפגש שלישי של ההרצה הניסיונית של קורס תכנות בקוד פתוח

הלינקים הרלוונטים: