זאת ההקלטה מהמפגש שני של ההרצה הניסיונית של קורס תכנות בקוד פתוח

הלינקים הרלוונטים: