ראסט - המרת מחרוזת למספר - טיפול בשגיאות

קוד והערות