קוד חןפשי או קוד פתןח נמצא בכל מקום. כלל אירגון משתמש באלפי פרויקטי קוד פתוח. לכן חשוב לדעעת איך אפשר לתרום שינוים לפרוייקטים כאלה.

הסידרה הזאת בנויה כך שבחלק הראשון אנחנו לומדים את הטכניקה שמאפשרת לכולם, גם ללא רקע תיכנותי לתרוםם שינוים. החל מתיקוני שגיאות כתיב , עזרה בעיצוב וכל דבר אחר שדורש ידע בתכומם שונים.

בחלק השני אנחנו מתבססים כבר על הידע בגיט וגם על יכולות תיכנותיות אבל גם שם אנחנו דואגים שנאפשר השתתפות גם לאנשים שרק מתחילים בעולם התיכנות.

השקפים שעליהם הסידרה הזאת מבוססת.

שקפים