• הדף בשקפים שממנו יש את הלינקים
  • 0:30 עדכון השקפים
  • 4:40 התוכנה שמיצרת את דפי אינטרנט מהקבתים המקוריים של השקפים.
  • 8:35 כל האתר של מביני קוד
  • 11:40 התוכנה מאחורי האתר מביני קוד
  • 13:05 האתר של הסדנאות של מביני קוד