המבוא. כמה מילים על הסידרה הזאת שאני מקליט תוך כדי שאני לומד תכנות בשפת ראסט ואני מכין את השקפים שלי עם הרבה דוגמאות.