חייבים להגדיר כל משתנה בעזר "let".

כל הדפסה מחייבת מחרוזת לפירמוט.

אפשר להשתמש בהדפסות דבוג.