היום במסיבת קוד פתוח הראתי שינוי קטן שתרמתי לפרויקט בראסט. זאת שורה של קוד בתוך הדוקומנטציה. תוך פחות מ 3 שעות אישרו את התרומה וקיבלו אותה. מעבר ללימודי ראסט זה יכול להיות הדגמה טובה לכך שלא צריך לעשות עבודה גדולה וכבר אפשר לתרום.