הברירת מחדל של משתנים בראסט זה שאי-אפשר לשנות אותם.

מה עושים?