קרגו הוא הכלי לניהול תלויות והתקנות של ראסט. בפרק הזה ניראה איך אפשר להשתמש בו כדי ליצור פרויקט ראסט חדש ואיך אפשר בפקודה אחת לקמפל ולהריץ את הקוד.