ומה קורה כאשר אי-אפשר להפך את המחרוזת למספר שלם או מספר רציונלי?